PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: FORSEDA – FORmare si SErvicii pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului
Contract nr.: POCU/82/3/7/ 105768
Lider : SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL
Membru 1 – SC GE – COST 2001 SRL, Membru 2 – SC 4C RURAL STRATEGIC SRL

COMUNICAT DE PRESĂ
13.02.2018

Comunicat de demarare a proiectului
“FORSEDA – FORmare şi SErvicii pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului“

SC Tobimar Construct SRL, în calitate de lider de parteneriat, a demarat în data de 16 ianuarie 2018 proiectul”FORSEDA – FORmare si SErvicii pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului”, ID 105768, în parteneriat cu SC GE – COST 2001 SRL  și SC 4C RURAL STRATEGIC SRL.
Valoare totală a proiectului este de 14.651.993,46 lei, din care 14.365.156,66 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă solicitată  şi are o durată de implementare de 34 luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană a Regiunii Centru, prin îmbunatăţirea competenţelor antreprenoriale pentru 500 de persoane, înfiinţarea şi dezvoltarea a 60 de întreprinderi şi crearea a minim 120 locuri de muncă în intreprinderile nou înfiinţate.
Obiectivele specifice ale proiectului FORSEDA sunt:
1) Îmbunătăţirea competenţelor în domeniul antreprenoriatului pentru 500 de persoane din Regiunea Centru (min. 30 de persoane/judeţ), care intenţionează să înfiinţeze o afacere, membri ai grupului ţintă.
2) Furnizarea a minim 1.440 de ore de servicii personalizate de consiliere/consultanţă/ mentorat persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri.
3) Înfiinţarea a cel puţin 60 de întreprinderi la nivelul Regiunii Centru (cel puţin 2/judeţ) în vederea creări a cel puţin 120 de locuri de muncă în cadrul lor.
Grupul ţintă al proiectului FORSEDA este compus din 500 de persoane, şomeri şi persoane inactive (300) şi angajaţi (200), din care minim 250 femei, provenind din Regiunea Centru, respectiv din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.
Îndeplinirea obiectivului general al proiectului presupune desfăşurarea următoarelor activităţi destinate grupului ţintă:
Activităţi de pregătire şi furnizare a programelor de formare antreprenorială – activitatea de formare profesională va cuprinde cursuri de iniţiere pentru compentenţe comune – competenţe antreprenoriale, a căror durată este de 100 ore/cursant autorizate de Autoritatea Naţională de Calificări.
Activităţi de selecţie a cel puţin 60 de planuri de afaceri înscrise în concurs de către membrii grupului ţintă, în vederea acordării ajutorului de minimis.
Activităţi de efectuare a unor stagii de practică organizate în cadrul unor întreprinderi existente, funcționale, ale căror activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.
Activităţi de consiliere/ consultanță/ mentorat ce vor fi oferite persoanelor selectate  în vederea implementării planurilor de afaceri, completând cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul formării și a stagiilor de practică.
Activităţi de decontare de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
Valoarea totală a ajutorului de minimis este de 2.000.000 euro; vor fi subvenţionate cel puţin 60 de întreprinderi în vederea creări a cel puţin 120 de locuri de muncă în cadrul lor.
Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 în cadrul cererii de propuneri de proiecte POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Axa prioritară 3 “Locuri de muncă pentru toţi“, Prioritatea de investiţii 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, în conformitate cu contractul de finanţare POCU/82/3/7/105768.
Persoanele interesate să facă parte din grupul ţintă, precum şi toţi cei interesaţi să obţintă detalii privind implementarea proiectului sunt rugaţi să contacteze echipa de management şi implementare a proiectului pentru mai multe informaţii:

Persoana de contact: Clit Cosmin Nicolae
Manager de proiect, SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL
Tel/fax:(0258)839199
E-mail: tobimarconstruct@tobimar.ro

Responsabili Grup Ţintă:
Judeţele Alba şi Braşov: Voj Sebastian Daniel
E-mail: seba_280@yahoo.com
Judeţele Mureş şi Sibiu: Iancu Ioan Alin
E-mail: alin_iancu87@yahoo.com
Judeţele Covasna şi Harghita: Bădescu Simona
E-mail: badescusm@gmail.com
Elaborat,
Specialist in relatii publice, Hanes Ana Gabriela

Comunicat de presa demarare proiect POCU/82/3/7/ 105768 “FORSEDA – FORmare si SErvicii pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului“