SC GE-COST 2001 SRL cu datele de identificare: CIF: RO 14147932, Nr. Ord. ONRC J40/7394/2001, adresa Municipiul Bucuresti, Romania, Str. Mihai Bravu nr. 2, BL 60B, Sc.
2Ap. 82, sector 2, cod postal 021324, implementaza un un proiect finantat din fonduri europene.

Obiectivul proiectului este sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol in zonele urbane, in vederea cresterii ocuparii si dezvoltarii anireprenoriatului in Regiunea Nord-Est, prin imbunatatirea competentelor antreprenoriale pentru 500 de persoane (300 someri si pers. inactive si 200 angajati incl. persoane care desfasoara o activitate independenta), infiintarea si dezvoltarea a 60 de intreprinderi la nivelul celor 6 judete ale regiunii si crearea a min. 120 locuri de munca in intreprinderile nou infiintate. Proiectul isi propune incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin furnizarea de servicii integrate, respectiv: formare profesionala antreprenoriala, demararea de afaceri, adaptate nevoilor specifice grupului tinta.

Avand in vedere cele de mai sus SC GE-COST 2001 SRL doreste sa achizitioneze servicii promovare si imagine social media si Comunicat de presa dupa cum urmeaza:

– elaborarea unui plan de informare si publicitate a proiectului;
– utilizarea elementelor de vizibilitate ale proiectului conform regulilor de identitate vizuala;
– servicii pentru asigurarea masurilor obligatorii de informare si publicitate ale proiectului, pentru elaborarea, multiplicarea si transmiterea materialelor de informare si publicitate cu respectarea regulilor de identitate vizuala pentru realizarea si actualizarea informatiilor care vor fi incarcate pe platforma on-line pentru dezvoltare antreprenoriala, cu urmatoarele specificatii tehnice :
– utilizarea a eel putin 3 canale de social media, dupa cum urmeaza: a. canal de comunicare de tipul “Facebook”: minimum I (una) postare saptamanala, eel putin 4 postari lunare pentru 33 de luni; b. canal de comunicare profesionala de tipul “Linkedin”: minimum o postare lunara pentru 33 de luni; c. canal de socializare foto-video, de tipul “Instagram”: minimum 2 postari lunare pentru o perioada de 33 de luni. Rating-ul pentru canalele utilizate trebuie sa poata fi usor verificabil de catre beneficiar, in mediul online (canalele de social media trebuie sa aiba un impact semnificativ la nivel national si mondial);
– realizarea a eel putin unui articol de tip “advertorial”, lunar, pentru o perioada de 33 luni, care sa fie promovat in mediul online;
– intocmirea si prezentarea unei strategii pentru asigurarea masurilor obligatorii de informare si publicitate ale proiectului, pentru elaborarea, multiplicarea si transmiterea materialelor de informare si publicitate cu respectarea regulilor de identitate vizuala pentru realizarea si actualizarea infonnatiilor, in mediul online si social media;
– realizarea promovarii in mediul online/social media atat pe platforme free cat si platite, costurile cu privire la dezvoltare fiind in sarcina prestatorului;
– realizarea unui eveniment de promovare a planurilor de afaceri care vor fi declarate ca fiind castigatoare si care urmeaza sa primeasca subventia din proiect.

Comunicat de presa Pentru asigurarea vizibilitatii si promovarii proiectului se vor da publicitatii un numar total de 8 comunicate de presa cu respectarea cerintelor din manualul de identitate vizuala, dupa cum urmeaza:
– prestatorul va asigura conceperea, respectarea vizibilitatii si promovarii proiectului, respectarea cerintelor din manualul de identitate vizuala, distributia pe canalele online sau scrise, etc;
– un comunicat de presa in primele 3 luni de la data lansarii implementarii proiectului, care sa cuprinda informatii generale cu privire la proiect,grup tinta, locatii de implementare, etc;
– un comunicat de presa la finalul perioadei de implementare a proiectului care sa cuprinda informatii referitoare la rezultatele proiectului;
– sase comunicate de presa (eel putin doua comunicate per an de implementare ), in care se vor comunica date referitoare la stadiul implementarii proieotului, etc;
– comunicatele de presa vor putea fi transmise fie in mass media scrisa, fie in mediul online, cu transmiterea dovezilor referitoare la targetare, acoperire zonala sau nationala; etc.

Anunt achizitie servicii promovare si imagine social media – Proiect ID 105165

Anunt Achizitie Servicii Promovare si Imagine Social Media – Proiect ID105165