SC GE-COST 2001 SRL cu datele de identificare: Cod de inregistrare fiscala/CIF: RO
14147932, Nr. Inreg, ONRC: 140/7394/2001, adresa Municipiul Bucuresti, Romania, Sos. Mihai Bravu nr. 2, Bl. 60B, Sc. 2Ap. 82, sector 2, cod postal 021324, implementaza un un proiect finantat din fonduri europene.
Obiectivul proiectului este sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol in zonele urbane, in vederea cresterii ocuparii si dezvoltarii antreprenoriatului in Regiunea Nord-Est, prin imbunatatirea competentelor antreprenoriale pentru 500 de persoane (300 someri si pers. inactive si 200 angajati incl. persoane care desfasoara o activitate independenta), infiintarea si dezvoltarea a 60 de intreprinderi la nivelul celor 6judete ale regiunii si crearea a min. 120 locuri de munca in intreprinderile nou infiintate. Proiectul isi propune incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin furnizarea de servicii integrate, respectiv:
formare profesionala antreprenoriala, demararea de afaceri, adaptate nevoilor specifice
grupului tinta.

Avand in vedere cele de mai sus SC GE-COST 2001 SRL doreste sa achizitoneze materiale consumabile si papetarie conform anexa.

Anunt achizitie materiale consumabile si papetarie – Proiect ID105165

Anunt Achizitie Materiale Consumabile si Papetarie – Proiect ID105165