Antreprenoriatul social și integrarea vocațională, promovate în Regiunea Nord-Est

25 noi întreprinderi sociale înființate în mediul rural și urban, cu oferte ocupaționale pentru cei care vor să se integreze ori reintegreze pe piața muncii. Acestea sunt principalele obiective ale unui proiect în valoare de peste 13,8 milioane lei, derulat de GE-COST 2001 S.R.L., proiect care se va desfășura pe durata a trei ani, începând cu data de 1 octombrie 2019.

În cadrul proiectului, 126 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în regiunea Nord – Est (județele Bacău, Neamț, Vaslui, Iași, Botoșani, Suceava), vor putea să-și dezvolte sau să-și consolideze cunoștințele și abilitățile în ceea ce privește capacitatea de ocupare și de dezvoltare a unei activități independente. Scopul este acela de a promova activități și servicii generatoare de venit, care să asigure integrarea / reintegrarea activă pe piața
muncii, în structurile de economie socială și / sau în economia formală.

În acest sens, GE-COST 2001 S.R.L. își propune să asigure suport pentru implementarea planurilor de afaceri în vederea înființării și dezvoltării a 25 întreprinderi sociale în mediul rural și urban, promovând avantajele oferite de implicarea în economia sustenabilă pentru persoanele din grupul - țintă.

Este vorba, mai exact, despre persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale, fără niciun fel de restricții referitoare la sex, categorie socială, mediu de rezidență, etnie etc. O atenție deosebită va fi acordată, însă, grupurilor vulnerabile. Astfel, este încurajată participarea cu preponderență a persoanelor care aparțin etniei rome, a celor cu vârsta de peste 45 ani, cu dizabilități, fără loc de muncă, din mediul rural sau care trăiesc din agricultura de subzistență.

Nu pot aplica tinerii NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 ani (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).

GE-COST 2001 S.R.L., furnizor de formare profesională continuă, este o companie înființată în anul 2001, care realizează cursuri recunoscute la nivel național de către Ministerul Educației Naționale și de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Cursurile pe care le are în portofoliu cuprind o gamă largă de specializări, începând de la măcelar, cameristă, până la operator introducere validare și prelucrare date, antreprenor în economia socială, competențe antreprenoriale. Începând din anul 2010, compania și-a extins activitatea și în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană, derulând până în prezent un număr de peste 15 proiecte, în diverse domenii.

Partenerii GE-COST 2001 S.R.L. în cadrul acestui proiect sunt Eurinpro Advisory S.R.L. și Fundația CREATIW.

Conferinta de lansare a proiectului va avea loc in data de 11 noiembrie 2019, in Botosani.

Mai multe informații referitoare la înscrierea la activitățile specifice desfășurate se pot obține la numărul de telefon 021.642.79.51, adresa e-mail: comunicare@gecost2001.ro și la adresa www.gecost2001.ro.

8 noiembrie 2019

Comunicat de Presa – Lansare Proiect ID128685