FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014- 2020
Axa prioritară 1: Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”
Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
Proiect: Tineri NEETs Pentru Viitor, Cod MySMIS: 154370
Lider: SC 4C RURAL STRATEGIC SRL, Membru 1: SC GE – COST 2001 SRL

ANUNȚ PUBLIC

CU  BANI EUROPENI,

TINERII DIN REGIUNEA CENTRU SE  POT CALIFICA ȘI OBȚINE UN LOC DE MUNCĂ

Partenerii proiectului ”Tineri NEETS pentru viitor”  anunță demararea selectării și înscrierii la  serviciile destinate tinerilor  între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 29 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională .

Finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman - POCU 2014-2020, proiectul  se bazează pe un parteneriat între SC 4C Rural Strategic SRL și GE- COST 2001 SRL, iar zona în care se va desfășura cuprinde județele Alba, Brașov, , Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Condițiile de înscriere în proiect :

Specificații Descriere
Vârsta 16-29 de ani
Domiciliul / reședința Localități din Regiunea de Dezvoltare Centru
Statut pe piața muncii Fără loc de muncă/ șomer
Aspecte despre educație / formare Nu urmează nicio formă de educație sau formare
Nivelul minim  studiilor absolvite Gimnaziu

Vrei calificare și 1800 lei subvenție pentru că mergi la cursuri ?

Prin bugetul proiectului s-au obținut sumele necesare pentru ca 168 de tineri să beneficieze gratuit  de cursuri de calificare de nivel II, cu durata de 360 de ore  , precum și de alte facilități:

  • Subvenție de 1800 lei pentru frecventarea cursurilor
  • Masa de prânz în ziele de curs
  • Materiale de învățare ( suport de curs, instrumente de scris și alte consumabile )
  • Servicii de mediere a muncii pentru găsirea unui loc de muncă

Vor fi organizate cursuri de calificare în ocupațiile:

  • Manichiurist
  • Lucrator calificat în culturi de câmp și legumicultură
  • Lucrător comercial
  • O meserie din constucții  care se va stabili în funcție de nevoile identificate  pe piața muncii

Te interesează să  îți deschizi propria afacere ?

Proiectul are planificat și un curs de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 28 de tineri   care  după absolvire care pot  participa la un concurs de planuri de afaceri. Se va asigura subvenție  de 25.000 Eur pentru 9  din cele mai bune propuneri selectate de juriu.

Pe lângă  cele 100  de ore cât durează cursul mai sunt asigurate și servicii de consultanță antreprenorială pentru cei interesați să și deschidă propria afacere.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0747090696, Responsabil grup țintă Iancu Ioan Alin

Anunt Public – Tineri NEETs Pentru Viitor