Începând cu data de 29 noiembrie 2018, ora 8,00, s-a deschis sesiunea de depunere a planurilor de afaceri în cadrul Concursului de selecție a planurilor de afaceri, pentru seriile de absolvenți ai cursurilor de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale organizate prin proiect,

Termenul limită până la care participanții mai sus menționați pot depune planurile de afaceri în competiție este 18 Decembrie 2018, ora 17:00. Dosarele transmise după data limită de depunere vor fi declarate neconforme și vor fi respinse.

De asemenea, se pot înscrie în competiția de planuri de afaceri și persoane care nu au participat la cursurile de formare profesională în antreprenoriat organizate prin proiect, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile aceștia sunt rugați să contacteze administratorul Schemei de minimis la adresa de email formare@gecost2001.ro, pentru a fi îndrumați în ceea ce privește înregistrarea în proiect în cadrul grupului țintă – etapă inițială de participare în competiție.

Pentru detalii suplimentare referitoare la competiția de planuri de afaceri, vă rugăm să ne contactați la adresa de email formare@gecost2001.ro, pentru a fi îndrumați în ceea ce privește înregistrarea în proiect în cadrul grupulu și să urmăriți site-ul proiectului https://www.gecost2001.ro sectiunea Proiecte. Modalitatea de comunicare prin email este singura acceptată în cadrul procesului de informare asupra competiției de planuri de afaceri.

Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri este disponibilă în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultată pe site-ul proiectului https://www.gecost2001.ro sectiunea Proiecte subsectiunea Start-Up Sud Est

Descarca fisier

Download “Anunt-concurs-plan-de-afaceri-ID-105951.pdf” Anunt-concurs-plan-de-afaceri-ID-105951.pdf – Downloaded 149 times – 203 KB

Anunt Concurs Planuri de Afaceri – Id 105951